ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI (2017-2018 GÜZ YARIYILI)

29 Eyl

Özel Öğrenci Başvuruları 02-06 Ekim 2017 tarihleri arasında Anabilim Dallarına yapılacaktır.

Özel Öğrenci adayları (Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu   Form-3) indirip  almak istedikleri dersleri sorumlu öğretim üyelerine onaylattıktan sonra başvuru dilekçesi ve ek evrakları ile beraber Anabilim Dalı'na  teslim etmeleri gerekmektedir.

 Ders Programlarına Buradan Ulaşabilirsiniz

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi Örneği (indirmek için tıklayınız)

2- Özel Öğrenci Kayıt Formu (Form-3) (indirmek için tıklayınız)

3- Diploma Fotokopisi (Son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi ekleyecekler)

4- Transkript Fotokopisi 

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- İki Adet Vesikalık Fotoğraf

YENİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre;

Özel öğrenci kabulü MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDB/EASDB’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Lisansüstü programda ders alacak özel öğrencinin ilgili ders sorumlusunun kabulü, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK kararı ile ders kaydı yaptırabilir.

(2) Özel öğrencilerin alacakları dersler için yatıracakları ücret EYK kararıyla belirlenir. Öğrencinin asıl öğrenci statüsüne geçmesi halinde, intibakı enstitü anabilim dalının teklifi ve EYK onayı ile yapılır. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilenlere derse devam, başarı değerlendirmesi ve disiplin ile ilgili hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.