2017-2018 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM İLAN METNİ (03.01.2018 Güncel)

26 Ara

2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi  Başvuru Şartları ve Kontenjanları İçin Tıklayınız.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Ücretleri İçin Tıklayınız.

Açıklamalar: 

Başvurular online yapılacaktır ve Online başvuru esnasında gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için, adayların Bilim ve Mülakat Sınavına gelirken diploma, transkript, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (doktora programına başvuranlar için) Nüfus Cüzdanı fotokopilerini, adayın kendi imzaladığı aday başvuru formu ve onaysız sınav giriş belgesi çıktısıyla sınav jürisine teslim etmek zorundadırlar.


Online başvuru sisteminde not ortalaması girişleri transkriptlerde tanımlı 100’ lük sisteme göre yapılmalıdır. 100’ lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (4.00’ lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’ lük sisteme dönüştürülecektir)

Online başvuru sistemine vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.(Öğrenci Kimlik Kartlarınızda Kullanılacaktır.)

Online Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

Sınav Giriş Belgesi İçin TIKLAYINIZ.

(Başvuru Numarası E-posta Adresinize Gelen Güvenlik Numarası'dır.)