ALES Geçerlilik Süresi ile İlgili Değişiklik

19 Haz

Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli kabul edileceği hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı ekte sunulmuştur.

Ek: Yazı için tıklayınız. 

 

27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavlarının(ALES) geçerlilik süresinin beş yıla çıkarılmasına yönelik Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in Geçici 6 ncı maddesi hükümlerinin, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun almış olduğu 20.06.2018 tarihli karar ektedir.

 

Ek: Yürütme Kurulu Kararı