Bilim ve Mülakat Sınavına Katılacaklar

24 Tem

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Programlarımıza (Tezli ve Doktora) başvuru yapan BÜTÜN adaylar 26.07.2018 tarihinde Saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezinde yapılacak olan bilim sınavına ve değerlendirmeye katılabilirler. (Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı da DAHİL)

Ayrıca Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru yapan adaylar 26.07.2018 tarihinde saat 13.30'da Eğitim Fakültesi A Blok 216 Nolu sınıfta Mülakat Sınavına gireceklerdir.

Bilim ve Mülakat Sınavına gelirken aşağıda yazan evrakların fotokopilerini sınav jürisine teslim etmek zorundadırlar. 
- Diploma, 
- Transkript, 
- ALES Sonuç Belgesi, 
- Yabancı Dil Belgesi (doktora programına başvuranlar için) 
- Nüfus Cüzdanı 
- Adayın kendi imzaladığı aday başvuru formu 
- Sınav Giriş Belgesi (Enstitüye onaylatmaya gerek yoktur)