100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI ÖĞRENCİ ALIM İLANI

04 Eyl

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Enstitümüze Sağlık Ekonomisi doktora programına bursiyer öğrenci alınacaktır.

ANABİLİM DALLARI

DOKTORA

ARANAN ŞARTLAR

Sağlık Ekonomisi

3

Tezli yüksek lisans veya lisans derecelerinden en az birini;

- Sağlık Yönetimi,

- Temel Tıp Bilimleri alanları, 

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları (spor bilimleri hariç),

- Adli Bilimler Enstitüsü adli tıp programı,

- İşletme Anabilimdalının tüm alanları,

- İktisat,

- Ekonometri,

- Halk Sağlığı,

- Hemşirelik Yönetimi,

- Sosyal Hizmet,

- Sağlık Hukuku,

- Sağlık Ekonomisi,

- Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık

alanında yapmış olmak.

 

Başvuru Tarihleri:                                    03 - 07 Eylül 2018

Bilim ve Mülakat Sıvan Tarihi ve Saati: 11 Eylül 2018, 10.30

 

Başvuru Koşulları  (100/2000 YÖK DOKTORA BURSU)

 

1. Yüksek Lisans Mezunları; 
- Lisans Not ortalaması en az 2,50, Yüksek Lisans Not ortalaması en az 2,75 olmak,
- ALES eşit ağırlık puanı 60 ve üzeri olmak, 
- YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.

Lisans Mezuniyeti ile başvuru yapacaklar; 
- Not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 80 puan olmak,
- ALES eşit ağırlık puanı 80 ve üzeri olmak,
- YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.

2. Sınavların Değerlendirilmesi

Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’in %50’si, Not Ortalamasının (Yüksek lisans diploması ile başvuranların yüksek lisans not ortalaması, lisans diploması ile başvuranların lisans not ortalaması) %10'u, Bilim Sınavının %20’si ve Mülakat’ın %20’si alınarak toplanır. Bilim sınavı ve mülakat sınavlarına girmeyenler başarısız sayılır. Yapılan değerlendirme sonucu toplam 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

Öğrenci Burs Başvuru Şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

Başvuru için gerekli belgeler

a)         Başvuru Belgesi

b)         Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı ya da onaylı örneği ve fotokopisi,

c)         Lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin aslı ya da onaylı örneği ve fotokopisi,

d)         ALES sonuç belgesi,

e)         Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi

f)          Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Aslı ya da e-devlet çıktısı),

g)         Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6),

h)         Nüfus cüzdanı fotokopisi

ı)          Sabıka Kaydı (E-devlet çıktısı da kabul edilir)

j)          İkametgâh belgesi (E-devlet çıktısı da kabul edilir)


* Başvurular 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsüne elden yapılacaktır.