TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN KAYDI SİLİNENLER

15 Şub

Enstitümüz Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanan tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin "Madde 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir." Hükmü gereğince kaydı silinen öğrencilerin isim listesi aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

 

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ LİSTESİ