AZAMİ SÜRELERİ SONA ERECEK ÖĞRENCİLERİN İLİŞİK KESME TARİHİ

04 Nis

Üniversitemiz Senatosu'nun aldığı karara istinâden; Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince; 2018-2019 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami süreleri sona erecek lisansüstü öğrencilerin ilişik kesme tarihi 29.08.2019 olarak uygun görülmüştür.

 

Öğrencilerimize Duyurulur.