AZAMİ SÜRELERİ SONA ERECEK ÖĞRENCİLERİN İLİŞİK KESME TARİHİ

05 Eyl

Üniversitemiz Senatosu'nun aldığı karara istinâden; Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince; 2018-2019 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami süreleri sona erecek lisansüstü öğrencilerin ilişik kesme tarihi 20.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Öğrencilerimize Duyurulur.