2020-2021 GÜZ DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18 Eyl

---------------------------------------------------

2020-2021 Güz Dönemi Kesin
Kayıtları Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezinde (Merkez Kampüs içerisinde)
21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır.

---------------------------------------------------

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylarının kayıtları 21 - 25 Eylül 2020  tarihleri arasında Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezinde şahsen yapılacaktır. (Şahsen başvuruya gelemeyen adayların Noter Onaylı Vekalet verdikleri kişiler kesin kayda gelebilir.)


Süresi içinde müracaat etmeyen, belgesi eksik olan ve yanlış beyanda bulunan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.


21 - 25 Eylül 2020  tarihleri arasında kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedekler ilan edilecektir. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1. yedekten başlanarak kontenjan dahilinde yedek aday kayıtları yapılacaktır.

 
DOKTORA SONUÇLARI

·          İşletme (Doktora)

·          100/2000 Ticaret ve Finans Sektörlerinde Dijital Dönüşüm (Doktora Bursu)

·          Sağlık Yönetimi (Doktora)

·          Tarih (Doktora) 

·          Temel İslam Bilimleri (Doktora)

·          Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)

·          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Doktora)

·          100/2000 Bireysel ve Toplumsal Psikoloji (Doktora Bursu)

 

KESİN KAYIT EVRAKLARI (DOKTORA)

- Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri aslı ve fotokopileri (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptlerinin aslı ve fotokopileri

- ALES sonuç belgesi -Yabancı Dil puanını gösterir belge

- Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- 100/2000 kapsamında kayıt olacaklar adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmadığına dâir SGK kaydı belgesi

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Sabıka Kaydı (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- İkametgâh Belgesi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- 2 Adet Fotoğraf

- 12 TL değerinde posta pulu

 

---------------------------------------------------

TEZLİ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI

·          İşletme Alan İçi (Güncel)

·          İşletme Alan Dışı

·          Toplam Kalite Yönetimi

·          Turizm ve Otel İşletmeciliği ALAN İÇİ

·          Turizm ve Otel İşletmeciliği ALAN DIŞI

·          Eğitim Yönetimi ve Denetimi (15 yıl ve ALTI KIDEM)

·          Eğitim Yönetimi ve Denetimi (15 yıl ve ÜSTÜ KIDEM)

·          Eğitim Yönetimi ve Denetimi YATAY GEÇİŞ

·          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ALAN İÇİ

·          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ALAN DIŞI

·          Sınıf Eğitimi tezli

·          Sınıf Eğitimi tezli İKİNCİ ÖĞRETİM

·          Sosyoloji

·          Uluslararası İlişkiler

·          Sağlık Yönetimi

·          Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

·          Yönetim Bilişim Sistemleri

·          Uluslararası Ticaret

·          Çerkez Dili ve Edebiyatı

·          Gürcü Dili ve Edebiyatı

·          Tarih Genel

·          Tarih (MEB protokolü)

·          Temel İslam Bilimleri Genel

·          Temel İslam Bilimleri (MEB protokolü)

·          Temel İslam Bilimleri (Müftülük Protokolü)

·          Girişimcilik

·          Türkçe Eğitimi (Güncel)

·          Türk Dili ve Edebiyatı


KESİN KAYIT EVRAKLARI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

- Lisans mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- Lisans Transkriptinin aslı ve fotokopisi

- ALES sonuç belgesi

- Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- Protokol kapsamında kayıt olacaklar için çalışma yeri belgesi

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Sabıka kaydı (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- İkametgâh belgesi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- 2 adet fotoğraf

- 12 TL değerinde posta pulu

 

---------------------------------------------------

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI

·          İşletme Genel

·          İşletme (TSO Protokolü)

·          İşletme (OSB Protokolü)

·          Temel İslam Bilimleri Genel

·          Temel İslam Bilimleri (MEB Protokolü)

·          Temel İslam Bilimleri (Müftülük Protokolü)

·          Eğitim Yönetimi ve Denetimi (MEB Protokolü)

·          Toplam Kalite Yönetimi (MEB Protokolü)

·          Toplam Kalite Yönetimi Genel

 

KESİN KAYIT EVRAKLARI (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

- Lisans mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- Lisans Transkriptinin aslı ve fotokopisi

- Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- Protokol kapsamında kayıt olacaklar için çalışma yeri belgesi

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Sabıka kaydı (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- İkametgâh belgesi (E-Devlet çıktısı da kabul edilir)

- 2 adet fotoğraf

- 12 TL değerinde posta pulu

 

---------------------------------------------------