100/2000 YÖK (GÖÇ ÇALIŞMALARI) Doktora Bursu Öğrenci Başvuruları

16 Şub

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016–2017 BAHAR DÖNEMİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 100/2000 PROJESİ KAPSAMINDA GÖÇ ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE MÜRACAAT ŞARTLARI

 

Programa Başvurular                                  : 20 Şubat-25 Şubat 2017

Program Bilim Sınavı ve Mülakat              : 27 Şubat 2017

Kesin Kayıt                                                   : 28 Şubat 2017

 

 Göç Çalışmaları Alanında 5  öğrenciye azami 4 yıl (yılda 12 ay) boyunca aylık 1.550,00 TL burs (yıllık enflasyon oranına bağlı) verilecektir.

*T.C. Vatandaşı olmak .

*Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, özel ve diğer) gerekmektedir.

*Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktoraya devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Adaylar başvuru formunu doldurup, başvuru belgelerini bizzat 20-25 Şubat 2017 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 BAŞVURU FORMUNU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

 

KONTENJANLAR

 

Anabilim Dalları

Doktora

Kontenjanı

 

Aranan Şartlar

Göç Çalışmaları

5

 • Yüksek lisans veya lisans derecelerinden en az birini;
 • Sosyoloji
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset
 • Ortadoğu Çalışmaları
 • Avrasya Çalışmaları
 • Afrika Çalışmaları
 • Avrasya Araştırmaları
 • Küresel ve Bölgesel Çalışmalar
 • Balkan Çalışmaları
 • Ortadoğu Ekonomi Politiği
 • Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler
 • Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi
 • Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği
 • Kafkas Dili ve Kültürleri Edebiyatı
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Psikoloji
 • Antropoloji
 • Tarih
 • Sosyal Hizmetler
 • Hukuk
 • İletişim Bilimleri
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Eğitim Bilimleri
 • Türkçe Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Özel Eğitim

alanında yapmış olmak.

 

 

DOKTORA Başvuru Koşulları

 1. Mezuniyet Koşulu

Doktora programlarına başvuracak adaylar için bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 olması gerekir. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi gereklidir. 

 2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu

Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten (Eşit Ağırlık puan türünde en az 60 standart puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Lisans diploması ile başvuracakların ALES sınavından (Eşit Ağırlık puan türünden) en az 80.00 ve Lisans mezuniyet notunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. ALES geçerlilik süresi 3 yıldır.

 3. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce)

YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili  bir puan almış olmak. KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

 4. Sınavların Değerlendirilmesi

 ALES'in %50'si, Not Ortalamasının (Yüksek lisans diploması ile başvuranların yüksek lisans not ortalaması, lisans diploması ile başvuranların lisans not ortalaması) %10'u, Bilim Sınavının %20'si, Mülakat'ın %20'si alınarak toplanır. Bilim sınavı ve mülakat sınavlarına girmeyenler başarısız sayılır. Adayların 100 üzerinden yapılacak başarı düzeyinin en az 70 olması gerekir.

 5. Başvuru için gerekli belgeler

 

 1. Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri fotokopisi,
 2. Lisans ve yüksek lisans transkriptleri fotokopisi,
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Aslı),
 6. Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6),
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi