Kayıt Dondurma Hakkı

23 Mar

Üniversitemiz Senatosunun 18.03.2020 tarih ve 57 sayılı kararı gereğince,

  • Öğrencilerimize 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma hakkı verilmiştir. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler 23 - 25 Mart 2020 tarihleri arasında kayıt dondurma talebini dilekçe ile anabilim dalı başkanlıklarına posta veya faks yoluyla ileten öğrencilerimizin kayıtları dondurulacaktır.

 

Kayıt Dondurmak İsteyenler İçin

Kayıt Dondurma Talep Dilekçe Örneği