Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof.Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Gebze Yüksek TeknolojiEnstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’ nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Dr. Çakar’ın akademik ilgi alanları; örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, işletme  yönetimi ve bilimsel araştırma yöntemleridir.

Prof.Dr. Kahraman ÇATI, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Dr. Çatı’nın akademik ilgi alanları; hizmet pazarlaması, kalite, hizmet kalitesi, tüketici davranışları ve araştırma yöntemleridir.

http://www.sobe.duzce.edu.tr/Dokumanlar/867fee5c-6cb6-4b8a-b5ee-099d41fcbfc3_selamiyildiz.jpg

Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ, Atatürk Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Dr. Yıldız’ın akademik ilgi alanları; süreç yönetimi, üretim-işlemler yönetimi, kobi ve toplam kalite yönetimidir.

http://www.sobe.duzce.edu.tr/Dokumanlar/34db7203-9b5a-4faf-867b-dec6243cc16a_ismailhakkieraslan1.jpg

Prof.Dr. İsmail Hakkı ERASLAN, Coventry Üniversitesinde (İngiltere) Üretim ve Yönetim alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Eraslan’ın akademik ilgi alanları; rekabet stratejileri, kümeleme analizi, firma karlılığı ve bölgesel kalkınmadır.

Prof.Dr. İzzet KILINÇ, Sheffield Hallam Üniversitesinde (İngiltere) Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Kılınç'ın akademik ilgi alanları; stratejik yönetim, performans yönetimi ve strateji-liderlik ilişkileridir.  

Web adresi: http://izzethoca.wordpress.com/

   

Doç.Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ, İnönü Üniversitesinde Muhasebe-Finansman alanında yüksek lisans yaptıktan sonra aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Öncü’nün akademik ilgi alanları; turizm işletmelerinde işletme finansmanı, mali tablolar analizi ve finansal tekniklerdir.

Doç.Dr. Zafer AKBAŞ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi     Kamu  Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını yaptıktan sonra, Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında, “Irak Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye” konulu çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Dr. Akbaş’ın akademik ilgi alanları; enerji arz güvenliği, terör, terörizm, devlet inşa süreçleri, uluslararası örgütler ve dış politika konularıdır.

Yrd.Doç.Dr. Ali Akaytay, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Dr.Akaytay'ın akademik ilgi alanları; maliyet yönetimi ve kontrolü, esnek bütçeleme, değişken maliyetleme, maliyet - hacim - kar analizleri, faaliyet tabanlı maliyetlemedir.


Yrd.Doç.Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ, Lisans eğitimini Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı'nda tamamladı. Dr.Çömlekçi'nin akademik ilgi alanları: finansal yönetim, türev ürünler, sermaye piyasalarıdır.

Doç.Dr. M.Nurullah Kurutkan,

Yrd.Doç.Dr. Oğuz KARA, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Yüksek lisansını Genel İktisat Ana Bilim Dalında tamamladı. 2002-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümünde görev yaptı. 2009 Yılında “Ekonomik Regülâsyon Modelleri ve Özelleştirme Üzerine İçsellik-Dışsallık Analizleri:1980-2008 Türkiye Örneği” başlıklı doktora tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesinde doktor unvanını aldı.

Yrd.Doç.Dr. Murat Bayat,