Akademik Kadro


Akademik Kadro

Prof.Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletme Ana Bilim Dalı’ nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.Dr. Çakar’ınakademik ilgi alanları; örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, işletmeyönetimi ve bilimsel araştırma yöntemleridir.

Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ,AtatürkÜniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’ndayüksek lisansını vedoktorasını tamamladı.Dr. Yıldız’ınakademik ilgi alanları; süreç yönetimi, üretim-işlemler yönetimi, kobi ve toplam kalite yönetimidir.


Dr. Öğr.Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK


Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emer TAŞGİT


Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖCEL

 

Dr.Öğr. Üyesi Hakan Murat ARSLAN

Dr.Öğr. Üyesi Oğuz KARA, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisatBölümünde lisans eğitimini tamamladı.2002 yılında Yüksek lisansınıGenel İktisatAna Bilim Dalındatamamladı. 2002-2010yılları arasında DokuzEylül Üniversitesi, İ.İ.B.F.İktisat Bölümünde görev yaptı. 2009Yılında“Ekonomik Regülâsyon Modelleri veÖzelleştirme Üzerine İçsellik-Dışsallık Analizleri:1980-2008 TürkiyeÖrneği” başlıklı doktoratezi ile DokuzEylül Üniversitesinde doktorunvanını aldı.