Akademik Kadro (Turizm)

Akademik Kadro


Prof.Dr.Kahraman ÇATI, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Dr. Çatı’nın akademik ilgi alanları; hizmet pazarlaması, kalite, hizmet kalitesi, tüketici davranışları ve araştırma yöntemleridir.
Prof.Dr.İsmail Hakkı ERASLAN, Coventry Üniversitesinde (İngiltere) Üretim ve Yönetim alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Eraslan’ınakademik ilgi alanları; rekabet stratejileri, kümeleme analizi, firma karlılığı ve bölgesel kalkınmadır.
Prof.Dr.Mehmet Selami YILDIZ, Atatürk Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Dr. Yıldız’ınakademik ilgi alanları; süreç yönetimi, üretim-işlemler yönetimi, kobi ve toplam kalite yönetimidir.
Doç.Dr.Mehmet Akif ÖNCÜ, İnönü Üniversitesinde Muhasebe-Finansman alanında yüksek lisans yaptıktan sonra aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Öncü’nün akademik ilgi alanları; turizm işletmelerinde işletme finansmanı, mali tablolar analizi ve finansal tekniklerdir.
Doç.Dr.Zafer AKBAŞ,  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi     Kamu  Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını yaptıktan sonra, Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında, “Irak Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye” konulu çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı.  Dr. Akbaş’ın akademik ilgi alanları; enerji arz güvenliği, terör, terörizm, devlet inşa süreçleri, uluslararası örgütler ve dış politika konularıdır.
Doç.Dr.Muammer MESCİ, Düzce Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Mesci’nin akademik ilgi alanları; performans yönetimi, yenilik yönetimi ve turizm işletmeciliğidir. 
Yrd.Doç.Dr.Arif GÜNGÖR, İstanbul Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptıktan sonra Aynı Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bilim Dalı’nda  doktorasını tamamladı. Dr. Güngör’ünakademik ilgi alanları; seyahat işletmeciliği, avrupa birliği, turizm istihdamı ve insan kaynakları yönetimidir.
Doç.Dr.Öznur BOZKURT, Sakarya Üniversitesinde İşetme alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dr. Bozkurt’unakademik ilgi alanları; yönetim ve organizasyon, girişimcilik, ve mesleki etiktir.
Yrd.Doç.Dr.Erkan TAŞKIRAN,
   Yrd.Doç.Dr. Süleyman AĞRAŞ,