Akademik Kadro (Turizm)


Akademik KadroDoç. Dr.Muammer MESCİ,Düzce Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.Dr. Mesci’ninakademik ilgi alanları; performans yönetimi, yenilik yönetimi ve turizmişletmeciliğidir.

Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR,İstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptıktan sonra Aynı ÜniversiteninÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.Dr. Güngör’ünakademik ilgi alanları; seyahat işletmeciliği, avrupa birliği, turizm istihdamı veinsan kaynaklarıyönetimidir.

Dr. Öğr. Üyesi Erkan TAŞKIRAN,

Dr.Öğr. Üyesi Süleyman AĞRAŞ,

 

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep MESCİ

 

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Seyda FAİKOĞLU