Eğitim A.B.D.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 

Doç.Dr. Abdullah ADIGÜZEL

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Vekili


EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Programın Amacı

Bu programın amacı eğitim programları ve öğretimle ilgili bilgi, beceri ve tutumlara sahip bireylerin program geliştirme sürecinin tüm işlem basamaklarını yürütebilmesi ve mesleki etik ilkeleri benimsemesidir. Sürekli mesleki gelişim, program reform ve yenileme süreçlerini yürütebilmek için liderlik özelliklerine sahip olmak programın önemli amaçlarındandır. Program geliştirme uzmanı olarak mezun olacak bireylerden, eğitim programları ve öğretim sürecinin temel bileşenlerini ve her türlü eğitim sorununu, bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkelerine uygun olarak farklı bakış açılarıyla analiz etmeleri beklenmektedir.

Kabul şartları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının her biri için dönem başlamadan önce ilan edilir.

Yeterlilik Koşulları

Program, Eğitim Programları ve Öğretim alanıyla ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçmeli dersler bulunmaktadır. 

Öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra; tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, tez çalışmalarını yürütmekte ve tezlerini jüri önünde sözlü olarak savunmaktadırlar. Tezlerini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler programdan mezun olmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler ise mezun olabilmek için dönem projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların İstihdamı

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans derecesi alan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. 


EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programının temel amacı adayların eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretme kapasitesini geliştirmektir. Programın hedef kitlesi eğitim sektöründe görev yapan veya bu alanda akademik bilgi almak isteyen öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanlar olup adaylara yönetim, denetim, liderlik gibi alanlarda Türk Milli Eğitim Sistemi ve gelişmiş ülkeler bağlamında yeni perspektifler kazandırmak amaçlanmaktadır.  Tezli ve tezsiz programlara öğrenci kabul edilmekte olup adaylara Eğitim Yönetimi, Eğitim Liderliği, Eğitim Denetimi, Etkili Okul, Türk Eğitim Sisteminde Yönetim Sorunları, Öğretim Liderliği, Okul Müdürlerinin Öğretenlerin Mesleki Gelimine Katkısı, Avrupa Birliği ve Eğitim gibi dersler verilmekte ve bu alanlarda karşılaştırmalı bir anlayışla değerlendirme yapma olanağı sunulmaktadır. Program mezunları eğitim alanında uzman ünvanını almakta, yönetim ve denetim alanında çalışabilmektedir.