Akademik Kadro

Akademik Kadro


 

Prof.Dr.Abdurrahman KILIÇ, Hacettepe Üniversitesinde Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisansını yaptıktan sonra aynı Üniversitenin Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktorasını tamamladı.Dr. Kılıç’ın akademik ilgi alanları;


Yrd.Doç.Dr.Şule AY, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisansını yaptıktan sonra aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Dr. Ay’ın akademik ilgi alanları; öğrenci özellikleri, düşünme becerileri-eleştirel düşünme, proje tabanlı öğrenme, öğretim yazılımları ve materyal geliştirmedir.

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR,

Doç.Dr.Engin ASLANARGUN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan Dr. ASLANARGUN liderlik, eğitim yönetimi ve denetimi, okul yönetimi ve liderliği, örgüt kültürü, okul ve aile işbirliği konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Filiz EVRAN ACAR, Ankara Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Program Geliştirme bilim dalında, yüksek lisansını yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalında doktorasını tamamladı. Dr. Evran Acar’ınakademik ilgi alanları; öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin mesleki gelişimi, performans değerlendirme ve öğrenme-öğretme sürecidir.

Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN,

Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL,

Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY,

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI,

Yrd. Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER,