T.K.Y. Ana Bilim Dalı

     Doç.Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

     Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Toplam Kalite Yönetimi Aanbilim Dalı 08.10.2010 tarihinde Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Programın amacı; kalite yönetimi konusunda araştırma, tartışma ve bilgi paylaşımını gerçekleştirerek akademik ve sektörel gelişime katkı sağlamaktır. Program, sosyal bilimlerin pek çok alanı ile işbirliği içinde olan interdisipliner nitelikte bir programdır. Programın amacı; sektörün gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı kalite uzmanları / yöneticileri yetiştirmektir.