Girişimcilik A.B.D.

Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Girişimcilik Anabilim Dalı Başkanı

 

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2014 yılında kurulan Girişimcilik Yüksek Lisans Programı gelişen dünya düzenindeki gelecek yönlü eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Temel amacı, “girişimcilik ile ilgili akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini KOBİ sahip/yöneticilerine ve geleceğin girişimcilerine aktarmak” olan program, işletmecilik disiplininin girişimcilikle doğrudan ilişkili çeşitli alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan disiplinler arası bir yaklaşıma sahiptir.

Programın hedefinde öğrencilere yönelik olarak;

  • Girişimciliğin kuramsal yönü ile ilgili bilgi birikimi sağlamak,
  • Girişimcilik alanı ile ilgili bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
  • “Bireysel girişimcilik”, “kurumsal girişimcilik”, “sosyal girişimci” veya “uluslararası girişimcilik” konularından en az birinde yetkinlik sağlamak, 
  • Girişimcilik alanında karşılaşılan sorunların çözümünde bilimsel araştırma yöntemlerinin ve yönetimin temel prensiplerinin nasıl kullanılacağını göstermek,
  • Girişimcilikle ilgili olguları toplumsal, bilimsel ve etik değerler doğrultusunda değerlendirmek,
  • Yeni iş kurmak için gerekli olanaklara sahip bireylere iş planı hazırlayabilme, girişimci ve yenilikçi bir işletme kurma gibi konularda yetkinlik sağlamak gibi önemli çıktılar yer alıyor.

Aynı zamanda program, girişimcilikle ilgili konularda üretilecek projelerle üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesine ve ülkenin girişimcilik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Program, girişimci, dinamik ve analitik düşünceye sahip, çeşitli kurumlarda tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek akademisyen ve yöneticilerin yetiştirilmesi vizyonuyla hareket etmektedir.

Programın öğretim planını, işletmenin alt dalları olan yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, muhasebe ve finans alanlarından belirlenmiş dersler oluşturmaktadır. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, zorunlu derslerin yanında seçimlik ders havuzundan uzmanlık alanlarını oluşturabilecekleri dersleri alabilmektedirler.