Akademik Kadro Girişimcilik

Akademik Kadro

Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ,AtatürkÜniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’ndayüksek lisansını vedoktorasını tamamladı.Dr. Yıldız’ınakademik ilgi alanları; süreç yönetimi, üretim-işlemler yönetimi, kobi ve toplam kalite yönetimidir.

Doç.Dr. Öznur BOZKURT,Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı'ndayüksek lisansını vedoktorasını tamamladı.Dr. Bozkurt'unakademik ilgi alanları;

 

Dr. Öğr.Üyesi Ayhan Nuri YILMAZ