Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL

Enstitü Müdürü

aliertugrul@duzce.edu.tr


Müdür Yardımcısı

@duzce.edu.tr


Müdür Yardımcısı

@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Seyda FAİKOĞLU

Turz. ve Otel İşl. A.B.D. Başk.

seydafaikoglu@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Süleyman GÖKSOY

Eğitim Bilimleri A.B.D. Başk.V

suleymangoksoy@duzce.edu.tr

Prof.Dr. Kahraman ÇATI

İşletme A.B.D.Başk.

kahramancati@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Mehmet Akif ÖNCÜ

Topl. Kal. Yön. A.B.D. Başk.

mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

Prof.Dr. M. Selami YILDIZ

Girişimcilik A.B.D. Başk.

selamiyildiz@duzce.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Fidan ÖZBEY

Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları A.B.D. Başk.

fidanozbey@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Recai ÖZCAN

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Başk.

recaiozcan@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Fehmi ALTIN

Çerkez Dili ve Edebiyatı A.B.D. Başk.

fehmialtin@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Ali ERTUĞRUL

Tarih A.B.D Başk.

aliertugrul@duzce.edu.tr

Prof.Dr.İzzet KILINÇ

Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D Başk.

izzetkilinc@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Hasan Kağan KESKİN

Temel Eğitim A.B.D. Başk.

kagankeskin@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Gökhan ARI

Türkçe EğitimiA.B.D. Başk.


gokhanari@duzce.edu.tr

 Prof. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN
 Sağlık Yönetimi A.B.D.

hakkieraslan@duzce.edu.tr