Enstitü Kurulu


Doç.Dr.Ali ERTUĞRUL

Enstitü Müdürü

aliertugrul@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Aslıhan KUYUMCU VARDAR

Müdür Yardımcısı

aslihankuyumcu@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Faruk Kerem ŞENTÜRK

Müdür Yardımcısı

keremsenturk@duzce.edu.tr

Doç.Dr. Muammet MESCİ

Turz. ve Otel İşl. A.B.D. Başk.

muammermesci@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Abdurrahman İLĞAN

Eğitim Bilimleri A.B.D. Başk.V

abdurrahmanilgan@duzce.edu.tr

Prof.Dr. Kahraman ÇATI

İşletme A.B.D.Başk.

kahramancati@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Mehmet Akif ÖNCÜ

Topl. Kal. Yön. A.B.D. Başk.

mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

Prof.Dr. M. Selami YILDIZ

Girişimcilik A.B.D. Başk.

selamiyildiz@duzce.edu.tr

Yrd. Doç.Dr.Fidan ÖZBEY

Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları A.B.D. Başk.

fidanozbey@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Recai ÖZCAN

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Başk.

recaiozcan@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Fehmi ALTIN

Çerkez Dili ve Edebiyatı A.B.D. Başk.

fehmialtin@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Ali ERTUĞRUL

Tarih A.B.D Başk.

aliertugrul@duzce.edu.tr

Prof.Dr.Alper ERTÜRK

Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D Başk.

alpererturk@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Hasan Kağan KESKİN

Temel Eğitim A.B.D. Başk.

kagankeskin@duzce.edu.tr

Doç.Dr.Gökhan ARI

Türkçe EğitimiA.B.D. Başk.


gokhanari@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Enver BOZDEMİR

Sağlık Yönetimi A.B.D.


enverbozdemir@duzce.edu.tr

Doç.Dr. Rifat USLU Temel İslam Bilimleri A.B.D. 

rifatuslu@duzce.edu.tr 

 Yusuf Ziya ALBAYRAKOĞLURaportöryusufalbayrakoglu@duzce.edu.tr