Enstitü Yönetim Kurulu

Prof.Dr. M. Selami YILDIZ

Enstitü Müdürü

selamiyildiz@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Şule AY

Müdür Yardımcısı

suleay@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ali AKAYTAY

Müdür Yardımcısı

aliakaytay@duzce.edu.tr

  

Doç.Dr.Cahit AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

cahitaydemir@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Faruk Kerem ŞENTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

keremsenturk@duzce.edu.tr