Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 

Doç.Dr.Abdurrahman KILIÇ

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Akademik Kadro

 

 

Doç.Dr.Abdurrahman KILIÇ Hacettepe Üniversitesinde Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisansını yaptıktan sonra aynı Üniversitenin Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktorasını tamamladı.Dr. Kılıç’ın akademik ilgi alanları;

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Şule AY, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisansını yaptıktan sonra aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Dr. Ay’ın akademik ilgi alanları; öğrenci özellikleri, düşünme becerileri-eleştirel düşünme, proje tabanlı öğrenme, öğretim yazılımları ve materyal geliştirmedir.

 

 

Doç.Dr.Engin ASLANARGUN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan Dr. ASLANARGUN liderlik, eğitim yönetimi ve denetimi, okul yönetimi ve liderliği, örgüt kültürü, okul ve aile işbirliği konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Yrd.Doç.Dr.Filiz Evran Acar Ankara Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Program Geliştirme bilim dalında, yüksek lisansını yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalında doktorasını tamamladı. Dr. Evran Acar’ınakademik ilgi alanları; öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin mesleki gelişimi, performans değerlendirme ve öğrenme-öğretme sürecidir.

   

 

2012-2013 Öğretim Yılı Açılması Planlanan Dersler

ÖĞRETİM PLANLARI

DANIŞMAN LİSTESİ

Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli

Adı Soyadı

Tez Danışmanı

Nuriye YILDIRIM

Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

Necati AKTAŞ

Doç.Dr.Abdurrahman KILIÇ

Zühal CESUR

Doç.Dr.Abdurrahman KILIÇ

Elif YÜKSEL

Doç.Dr.Abdurrahman KILIÇ

Emre YARANGÜMELİOĞLU

Doç. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Sibel ÇAKIROĞLU

Doç. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Elif YILMAZ

Yrd.Doç.Dr.Şule AY

Burcu İSBİR

Yrd.Doç.Dr.Şule AY

Mehmet TOZ

Yrd.Doç.Dr.Şule AY

Nur IRGIT

Yrd. Doç. Dr. Şule AY

Gökhan URAL

Yrd. Doç. Dr. Şule AY

Güray GÜNEY

Yrd.Doç.Dr.Filiz EVRAN AVCAR

Eyüp EKİNCİ

Yrd.Doç.Dr.Filiz EVRAN AVCAR

Selen ŞENER

Yrd.Doç.Dr.Filiz EVRAN AVCAR

Öznur ÇELİK

Yrd.Doç.Dr.Engin ASLANARGUN

Yasemin TUNA

Yrd.Doç.Dr.Engin ASLANARGUN

Murat POLAT

Yrd.Doç.Dr.Engin ASLANARGUN

Ece EKİNCİ

Yrd.Doç.Dr.Engin ASLANARGUN

Özkan ATASEVEN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI

H.Emin ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI

Neşe CAKLI

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR

Özgür SİREM

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR

A.Barbaros ERKAN

Yrd. Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER

Raşit AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz

Adı Soyadı

Danışmanı

Ahmet TAŞKIRAN

Yrd. Doç. Dr. Şule AY

Ayşegül Burcu ARDIYOK

Yrd. Doç. Dr. Şule AY

Esra ÇETİN

Yrd. Doç. Dr. Şule AY

Enes KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI

Zeynep ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI

Utkan İŞLER AKÇAY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI

Nur Şeyma YAPCACIK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI

Nagehan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR

Selma AKIN

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR

Elif YILMAZ YAVAŞÇI

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR

Mücahit ÇAĞLAR

Yrd. Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER

 

Biten Tezler

Devam Eden Tezler