Özel Öğrenci Kabul Şartları

 Özel Öğrenci Başvuru Şartları

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya son sınıf öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim elemanının ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin alacakları dersler için yatıracakları ücret Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Özel öğrenci statüsü her yarıyılda en çok üç ders almak koşuluyla, en fazla iki yarıyıldır. Öğrencinin asıl öğrenci statüsüne geçmesi halinde, intibakı Enstitü anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. 

(5) Özel öğrencilerin asıl öğrenci statüsüne geçebilmesi için bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan öğrenci kabulü ile ilgili koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir.