Birleşik Üstün Yetenekliler A.B.D. Mezunları

BİRLEŞİK ÜSTÜN YETENEKLİLER ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEZUNLARI

Tezsiz Yüksek Lisans

S.No

Adı Soyadı

Programı

Mezuniyet Tarihi

1

Figen Ergen KARAGÜZEL

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

16.06.2016

2

Tuğba ORTAARGUN

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

16.06.2016

3

Dilek KAR

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

19.01.2017

4

Güner KUTAL

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

19.01.2017

5

Atike Nur URKAY

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

07.06.2017

6

Ali ÜNLÜ

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

07.06.2017

7

Mirza TAMTEKİN

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

07.06.2017

8

Şerife ŞAHİN BAYRAM

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

07.06.2017

9

İsa VURAL

Blş. Üst. Yet. Tezsiz Yüksek Lisans

07.06.2017