Formlar

ÖNEMLİ;

Kullanılacak Formların bilgisayar ortamında dijital olarak doldurulup daha sonrasında imza işlemleri yapılarak Anabilim Dalına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Öğrencilerimize Önemle Duyurulur.

 YÜKSEK LİSANS

1-ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT FORMU.doc

2-YATAY GEÇİŞ BAŞVURUFORMU.doc

3-BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KAYIT FORMU.doc

4-DERS KAYITFORMU.doc

5- DERS EKLEME BIRAKMA KAYIT FORMU.doc

6-DERS SAYDIRMA İŞLEM FORMU.doc

7-FARKLI ENSTİTÜDEN DERS ALMA FORMU.doc

8-DANIŞMAN BELİRLEME TERCİH FORMU.doc

9-DANIŞMAN ATAMAFORMU.doc

10-DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

11-TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU.doc

12-PROJE ÖNERİ FORMU.doc

13-TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

14-PROJE KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

15-TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU.doc

16-TEZ SINAVI TUTANAK FORMU.doc

17-TEZ İÇİNE KONULAN JÜRİ İMZA FORMU.docx

18-TEZ TESLİMİ EK SÜRE TALEP FORMU.doc

Protokol Başvuru Formları:

Düzce Müftülük - Düzce OSB - Düzce TSO - Düzce MEB 

DOKTORA

1-ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT FORMU.doc

2-YATAY GEÇİŞ BAŞVURUFORMU.doc

3-BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KAYIT FORMU.doc

4-ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU.doc

5-DERSSAYDIRMAİŞLEMFORMU.doc

6-FARKLI ENSTİTÜDEN DERS ALMA FORMU.doc

7-TEZ DANIŞMANI ATAMA FORMU.doc

8-TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

9-EŞ DANIŞMAN ATAMA FORMU.doc

10-SEMİNER SUNUMU DUYURU.doc

11-SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI.doc

12-YETERLİK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ.doc

13-YETERLİK SINAVI JÜRİSİ ATAMA FORMU.doc

14-YETERLİK YAZILI SINAV TUNANAĞI.doc

15-YETERLİK SINAVI TUTANAK FORMU.doc

16-TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA-DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

17-TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI TARİH BİLDİRİM FORMU.doc

18-TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI TUTANAK FORMU.doc

19-TEZ ÖNERİSİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME FORMU ve BİLGİ NOTU.doc

20-TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU.doc

21-TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

22-TEZ İZLEME ÖNCESİ TEZ ÇALIŞMASI ARA DEĞERLENDİRME RAPORU.doc

23-TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI TARİH BİLDİRİM FORMU.doc

24-TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ ARA GELİŞME DEĞERLENDİRME FORMU.doc

25-TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK)TUTANAK FORMU.doc

26-TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU.doc

27-TEZ SAVUNMASI DUYURU.doc

28-TEZ SINAVI TUTANAK FORMU.doc

29-TEZ İNCELEME KİŞİSEL RAPORU.doc

30-TEZ TESLİMİ EK SÜRE TALEP FORMU.doc

31-TEZ İÇİNE KONULAN JÜRİ İMZA FORMU.docx

100 2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU.docx

DİĞER DİLEKÇE VE FORMLAR

1- Tez Teslim Belgeleri (Savunma Öncesi)

2- Tez Teslim Belgeleri (Savunma Sonrası)

3- Yeni Ders Öneri Formu (Türkçe)

4- Yeni Ders Öneri Formu (İngilizce)

5- Ders Telafi Formu

6- Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

7- Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

8- Harç İadeleri Formu

9- Not Bildirim Formu

10- Not Değişiklik Formu

11- Araştırma İzin Formu

12- Milli Eğitime Bağlı Okullarda Anket ve Araştırma Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Earged Araştıma Kriterleri

13- Evrak Talep Formu

14- İlişik Kesme Formu (Tezli Yüksek Lisans & Doktora)

15- İlişik Kesme Formu (Tezsiz Yüksek Lisans)

16-Yatay Geçişe Engel Olmadığına Dâir Belge

17- Kayıt Dondurma

18- Ek Süre Talep Formu