Formlar

ÖNEMLİ;

Anabilim Dallarına başvuru yapılan Formların bilgisayar ortamında dijital olarak doldurulup daha sonrasında imza işlemleri yapılarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Öğrencilerimize Önemle Duyurulur.

 

 Yüksek Lisans

1- Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
2- Ders Kayıt Formu
3- Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
4- Ders Ekleme-Silme Formu
5- Ders Saydırma İşlem Formu
6- Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu
7- Yatay Geçiş Başvuru Formu
8- Farklı Enstitüden Ders Alma Formu
9- Tez Danışmanı Atama Formu
10- Tez Danışmanı Değişiklik Formu
11- Danışman & Proje Yürütücüsü Belirleme Tercih Formu
12- Proje Danışmanı Atama Formu
13- Tez Öneri Formu
14- Proje Öneri Formu
15- Tez Konusu Değişiklik Formu
16- Proje Konusu Değişiklik Formu
17- Ek Süre İstek Dilekçesi
18 - Tez Jürisi Atama Formu
19- Tez Sınavı Tutanak Formu
20- Tez İçine Konulan Jüri İmza Formu
21- Farklı Anabilim Dalından Ders Alma

Doktora

1- Özel Öğrenci Başvuru Formu
2- Başvuru Formu
3- Yatay Geçiş Başvuru Formu
4- Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu
5- Öğrenci Ders Kayıt Formu
6- Ders Saydırma Formu
7- Farklı Enstitüden Ders Alma Formu
8- Danışman Atama Formu
9- Danışman Değişikliği Formu
10- Tez Konusu Öneri Formu
11- Tez Konusu Değişiklik Formu
12- Ek Süre Talep Formu
13- Yeterlilik Sınavı Jürisi Atama Formu
14- Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrenci Listesi
15- Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu
16- Tez İzleme Komitesi Atama Formu
17- Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu
18- Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu
19- Jüri Tez Önerisi Değerlendirme Formu
20- Doktora Tez Çalışması Ara Gelişme Rapor Formu
21- Tez İzleme Komitesi Ara Gelişme Raporu Değerlendirme Formu
22- Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
23- Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
24- Tez Jürisi Atama Formu
25- Tez Sunum Duyurusu
26- Tez Sınavı Tutanak Formu
27- Seminer Sunumu Duyurusu
28- Seminer Formları
29- Tez İnceleme Kişisel Raporu
30- Doktora Yeterlilik Sınavı Sınav Tutanağı

31- Eş Danışman Atama Formu

32- Tez İçine Konulan Jüri İmza Formu

Diğer Dilekçe ve Formlar

1- Tez Teslim Belgeleri (Savunma Öncesi)
2- Tez Teslim Belgeleri (Savunma Sonrası)
3- Yeni Ders Öneri Formu (Türkçe)
4- Yeni Ders Öneri Formu (İngilizce)
5- Ders Telafi Formu
6- Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi
7- Askerlik İşlemleri Başvuru Formu
8- Harç İadeleri Formu
9- Not Bildirim Formu
10- Not Değişiklik Formu
11- Araştırma İzin Formu
12- Milli Eğitime Bağlı Okullarda Anket ve Araştırma Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Earged Araştıma Kriterleri
13- Evrak Talep Formu
14- İlişik Kesme Formu (Tezli Yüksek Lisans & Doktora)
15- İlişik Kesme Formu (Tezsiz Yüksek Lisans)
16- Kendi İsteği ile İlişik Kesme Dilekçesi
17-Yatay Geçişe Engel Olmadığına Dâir Belge