Yönetim Bilişim Sitemleri Anabilim Dalı Prof.Dr. İzzet KILINÇ

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

 

Yönetim Bilişim Sistemleri: Yüksek boyutlarda bilginin depolanması, depolanan bilginin karar vericilere rasyonel karar verebilmeleri noktasında yol gösterici nitelikte ve zamanında raporlanması gibi ihtiyaçlar neticesinde günümüzde işletme yönetimi ve bilgisayar teknolojileri ayrı düşünülmesi mümkün olmayan iki unsur haline gelmiştir. Rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmelerin bilişim teknolojilerini yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda iyi kullanabilmeleri tüm sektörler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.

İşletmelerin mikro ve makro düzeyde başarılı olabilmeleri için işletme yönetimi ile bilişim teknolojileri arasındaki bağlantıyı doğru kurabilecek çalışanlara sahip olmaları gerekliliği açıkça görülmektedir. Ülkemiz işletmelerinin küresel rekabet ortamında öne çıkabilmeleri, bilgi sistemlerini kuran, işleten ve sürekli geliştirebilen elemanlara sahip olmaları ile mümkün olacaktır.

Ancak uygulamada genellikle, işletme yönetimi alanında uzmanlaşmış kişilerin bilişim teknolojileri konularında, bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmış kişilerin de işletme yönetimi konularında yeterli olamadığı görülmektedir. Dolayısıyla işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak her iki konuda uzmanlaşmış, temel düzeyde bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmek yönetim bilişim sistemleri yüksek lisans programı açılması noktasında önemli bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır.