Temel Eğitim Anabilim Dalı


Doç.Dr. Hasan Kağan KESKİN

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı programında yüksek lisans açılması, hem üniversitemizin gelişmesi hem de öğretim eleman ihtiyacımızın kendi bünyemiz içinde karşılanması bakımından oldukça önemlidir. Üniversitemiz her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Buna paralel olarak öğretim elemanı ihtiyacımız da devamlı olarak artmaktadır. Kendi ihtiyacımız olan öğretim elemanlarını yetiştirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yetişmiş, kaliteli eleman ihtiyacının karşılanmasında da bu programın önemli bir katkısı olacaktır. İlköğretimde görev yapacak olan Sınıf Öğretmenlerimizin yüksek lisans yaparak öğrencilerine daha faydalı olacağı bilinen bir gerçektir. İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında verilecek olan eğitim öğretimin sonucunda, Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarına, alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmiş olacaktır. 

Program Hedefleri: Program hem öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde ve hem de milli eğitim kapsamındaki ilkokul 1., 2., 3., ve 4. sınıf düzeyinde yer alan ilkokul programındaki kazanımları sağlayacak şekilde yeni öğretim modellemeleri geliştirecek bilimsel çalışmaları destekleyecektir. Ülkemizde ilkokul programındaki derslerinin genel amacının etkin ve yetkin birer vatandaş yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde, bu anlamda yeni bilimsel yaklaşımlar geliştirme ihtiyacı ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğu aşikârdır. Öğretmenin kendi gelişim alanlarını belirleyip, bu alanda gelişimini sağlamak için sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları belirleyen; mesleki gelişimini sağlayabileceği, mesleki etik değerler oluşturabileceği, eğitim paydaşları ve toplumun diğer üyeleri ile birlikte daha iyi ve sağlıklı çalışabileceği; bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanacağı, bilimin gelişimine katkıda bulunacak düşünce ve görüşleri yansıtmak için alanının uzmanı sınıf öğretmeninin yetiştirilmesi en temel ihtiyaçtır. Bunu yeni yaklaşımlarla desteklemek ve geliştirmek de en doğru yaklaşım olacaktır. Ülkemiz için önemli olan bu sorunun çözümü aşamasında bu programın katkılar sunacağı düşüncesindeyiz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bu yeterliliğe sahip öğretmenleri bünyesinde bulundurmayı tercih etmektedir.