Akademik Kadro S.Y.

Akademik Kadro 

Prof. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN, Coventry Üniversitesinde (İngiltere) Üretim ve Yönetim alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.Dr. Eraslan’ınakademik ilgi alanları; rekabet stratejileri, kümeleme analizi, firma karlılığı ve bölgesel kalkınmadır.

 

Doç. Dr. Enver BOZDEMİR

 

 

Doç. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Emel İŞTAR IŞIKLI