Ders İçerikleri Bilgi Formları Turizm

Ders İçerikleri Bilgi Formları (Derslerin üzerine tıklayarak formları görüntüleyebilirsiniz)

Araştırma Yöntemleri

Turizmin Ekonomik Boyutları

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

Turizm İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

Turizmde Pazarlama Araştırmaları

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

İngilizce Yazın İnceleme Ve Oluşturma

Turizm İşletmelerinde Yatırım Projelerinin Analizi

Turizm Planlaması

Menü Planlama

Marina Ve Yat Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Seyahat İşletmeciliği

Turizmde Arz Ve Talep Analizi

Türkiye’de Turistik Ürün Politikaları

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Çağdaş Yönetim Kuramları

Turizm İşletmelerinde Finansal Analiz

Turizm İşletmelerinde Verimlilik Analizleri

Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

Turizm İşletmelerinde Tutundurma

Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi

Sürdürülebilir Turizm

Spor Turizmi

Termal Turizm

Kongre Turizmi Ve Fuar Organizasyonları

Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon

Turizm İşletmelerinde Teknoloji Tabanlı Pazarlama

Pazarlama Yönetimi

Çevre Yönetimi Ve Hukuku

Seyahat İşletmeleri Yönetimi

Seyahat İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Süreç Yönetimi

İşletme Kararları Ve Yöneylem Araştırması

Güncel Pazarlama Yaklaşımları

Uluslararası Turizm Hukuku

Turizm İşletmelerinde Girişimcilik

Turizm İşletmelerinde İşlemler Yönetimi

Bilim Felsefesi

Yönetim Felsefesi