Formlar

ÖNEMLİ;

Kullanılacak Formların bilgisayar ortamında dijital olarak doldurulup daha sonrasında imza işlemleri yapılarak Anabilim Dalına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Öğrencilerimize Önemle Duyurulur.

 YÜKSEK LİSANS

Form 1- Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

Form  2- Yatay Geçiş Başvuru Formu

Form  3- Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

Form  4- Ders Kayıt Formu

Form  5- Ders Ekleme/Bırakma Formu

Form  6- Ders Saydırma İşlem Formu

Form  7- Farklı Enstitüden Ders Alma Formu

Form  8- Danışman Belirleme Tercih Formu

Form  9- Danışman Atama Formu

Form  10- Danışman Değişiklik Formu

Form  11- Tez Konusu Öneri Formu

Form  12- Proje Öneri Formu

Form  13- Tez Konusu Değişiklik Formu

Form  14- Proje Konusu Değişiklik Formu

Form  15- Tez Savunma Jürisi Atama Formu

Form  16- Tez Sınavı Tutanak Formu

Form  17- Tez İçine Konulan Jüri İmza Formu

Form  18- Tez Teslimi Ek Süre Talep Formu

Protokol Başvuru Formları:

Düzce Müftülük - Düzce OSB - Düzce TSO - Düzce MEB 

DOKTORA

Form 1- Özel Öğrenci Başvuru Formu

Form 2- Yatay Geçiş Başvuru Formu

Form 3- Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

Form 4- Öğrenci Ders Kayıt Formu

Form 5- Ders Saydırma Formu

Form 6- Farklı Enstitüden Ders Alma Formu

Form 7- Danışman Atama Formu

Form 8- Danışman Değişikliği Formu

Form 9- Eş Danışman Atama Formu

Form 10- Seminer Sunum Duyurusu

Form 11- Seminer Değerlendirme Tutanağı

Form 12- Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrenci Listesi

Form 13- Yeterlilik Sınavı Jürisi Atama Formu

Form 14- Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanak Formu

Form 15- Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu

Form 16- Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Form 17- Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu

Form 18- Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

Form 19- Jüri Tez Önerisi Değerlendirme Formu

Form 20- Tez Konusu Öneri Formu

Form 21- Tez Konusu Değişiklik Formu

Form 22- Tez İzleme Öncesi Komite Üyelerine Verilmek Üzere Ara Gelişme Raporu 

Form 23- Tez İzleme Komitesi Toplantısı Tarih Bildirim Formu

Form 24- Tez İzleme Komite Üyeleri Ara Gelişme Raporu Değerlendirme Formu

Form 25- Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

Form 26- Tez Savunma Jürisi Atama

Form 27- Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu

Form 28- Tez Sınavı Tutanak Formu

Form 29- Tez İnceleme Kişisel Raporu

Form 30- Tez Teslimi Ek Süre Talep Formu

Form 31- Tez İçine Konulan Jüri İmza Formu

Form 32- 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

DİĞER DİLEKÇE VE FORMLAR

1- Tez Teslim Belgeleri (Savunma Öncesi)

2- Tez Teslim Belgeleri (Savunma Sonrası)

3- Yeni Ders Öneri Formu (Türkçe)

4- Yeni Ders Öneri Formu (İngilizce)

5- Ders Telafi Formu

6- Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

7- Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

8- Harç İadeleri Formu

9- Not Bildirim Formu

10- Not Değişiklik Formu

11- Araştırma İzin Formu

12- Milli Eğitime Bağlı Okullarda Anket ve Araştırma Yapacak Öğrencilerin Uyması Gereken Earged Araştıma Kriterleri

13- Evrak Talep Formu

14- İlişik Kesme Formu (Tezli Yüksek Lisans & Doktora)

15- İlişik Kesme Formu (Tezsiz Yüksek Lisans)

16-Yatay Geçişe Engel Olmadığına Dâir Belge

17- Kayıt Dondurma

18- Ek Süre Talep Formu