Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ Enstitü Müdürüzaferakbas@duzce.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK Müdür Yardımcısı keremsenturk@duzce.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KUYUMCU VARDAR
Müdür Yardımcısı aslihankuyumcu@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
Yönetim Kurulu Üyesisuleyman.agras@duzce.edu.tr
Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR
Yönetim Kurulu Üyesi ismailyasayanlar@duzce.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi fatihaydin@duzce.edu.tr
Vedat PARTI Raportör  vedatparti@duzce.edu.tr