Özel Öğrenci Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinin 1. Fıkrası 22 Kasım 2019 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.”

Hükmü uyarınca Enstitümüzden Özel Öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunmalıdır.

Herhangi bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmayan öğrenciler, özel öğrenci olarak kabul edilememektedir.

 

Yönetmelik 

YÖK'ün Yazısı