Genel Başvuru Şartları

Genel Başvuru Şartları

1. Adayların mezuniyet durumlarını gösteren diploma veya çıkış belgesi

2. Not dökümü (transkript) belgesi

3. ALES sonuç belgesi

4. Yabancı Dil Sınavı belgesi ("Yüksek Lisans için" Yabancı Dil belgesi olmayanlar Üniversitemizin yapmış olduğu Yabancı Dil Sınavına alınır)

5. Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösterir belge,

6. İki adet renkli fotoğraf (4,5x6),

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi